Newsletter

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

Kontakt

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

APARATURA BADAWCZA >>>

ENSEMBLE³ CoE wykorzystuje infrastrukturę badawczą Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki Łukasiewicz oraz Uniwersytetu Warszawskiego.  Prof. Dorota A. Pawlak  jest kierownikiem Zakładu Materiałów Funkcjonalnych oraz kierownikiem Laboratorium Technologii Materiałowych na Wydziale Chemii UW. Kompleksowa infrastruktura i kadra obu instytucji zapewniają know-how, wiedzę i specjalistyczny sprzęt w zakresie wzrostu kryształów, rozwoju technologii materiałowych i optoelektroniki (Ł-IMIF), natomiast Uniwersytet Warszawski dostarcza infrastrukturę w zakresie optycznej charakterystyki materiałów, nanotechnologii, biologii molekularnej i biotechnologii. Konsorcjum partnerów strategicznych umożliwia również bezpośredni dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury naukowej, co znacznie zwiększa możliwości badawcze CoE. Kilka istotnych urządzeń zostało wymienionych na anglojęzycznej wersji strony. Lista dostępnej aparatury badawczej  jest zamieszczona  pod linkiem:

Infrastruktura naukowo-badawcza