Newsletter

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

Kontakt

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en
Partnerzy Strategiczni
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zostało powołane jako podmiot odpowiedzialny za realizację zadań w obszarze krajowej polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej.

 

www.ncbr.gov.pl

 
 

 

Faculty of Chemistry University of Warsaw

 Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uważany jest za jeden z najważniejszych ośrodków badawczych i dydaktycznych w dziedzinie chemii w Polsce. Od wielu lat oceniany jest jako najlepsza jednostka w kraju pod względem kształcenia chemików.

 

www.chem.uw.edu.pl

 

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski założony w 1816 roku, jest najlepszą i największą polską uczelnią. Ponad 200 lat historii, 24 wydziały i ponad 30 jednostek naukowo-dydaktycznych, około 40 000 studentów oraz 8 000 tysięcy pracowników.

 

https://www.uw.edu.pl

 

Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki  (Ł-IMiF) (dawniej Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych) jest trzecią pod względem wielkości siecią badawczą w Europie ukierunkowaną na badania i wdrażanie wartościowych technologii i produktów w obszarze mikroelektroniki i fotoniki.

 

https://imif.lukasiewicz.gov.pl

Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
nanoGUNE Cooperative Research Center
Sapienza Università di Roma
Karlsruher Institut für Technologie

Hiszpania

NanoGUNE Cooperative Research Center (CIC) jest baskijskim centrum badawczym utworzonym z misją prowadzenia  badań w dziedzinie nanonauki. 

 

www.nanogune.eu

 
 

 

Włochy

Działalność naukowo-badawcza Uniwersytetu Rzymskiego „La Sapienza” obejmuje szerokie spektrum dyscyplin, osiągając poziom doskonałości w wielu dziedzinach, w tym archeologii, fizyki i astrofizyki, nauk humanistycznych i dziedzictwa kulturowego, środowiska, nanotechnologii, terapii komórkowej i genowej, projektowania, lotnictwa itp.

 

www.uniroma1.it

 

Niemcy

Karlsruher Institut für Technologie – najstarsza, założona w 1825, niemiecka uczelnia o charakterze technicznym. KIT w wyjątkowy sposób łączy tradycje renomowanej uczelni technicznej i dużej instytucji badawczej.

 

www.kit.edu

 

Polska

Europa