Newsletter

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

Kontakt

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en
Optical Nanochatacterization
Optical Nanocharacterization

Grupa ta będzie odpowiedzialna za charakterystykę właściwości optycznych/elektromagnetycznych materiałów opracowanych w pozostałych grupach w skali mikro i nano. Grupa zapewni następującą charakterystykę: właściwości chemicznych/wskaźnika załamania światła w porównaniu z rozkładem pola elektromagnetycznego. Zweryfikowane zostaną nowe koncepcje projektowe materiałów, struktur i urządzeń pod kątem ich właściwości materiałowych i funkcji urządzeń optycznych – we współpracy z grupą teoretyczną interakcji światło-materia. Grupa ta będzie wykorzystywać nowatorskie zaawansowane techniki charakteryzowania materiałów, w tym systemy pracujące poza granicą dyfrakcji światła.