dr Jakub Cajzl
dr Ranjeet Dwivedi
dr Gour Mohan Das
Mamadou Faye
Amin Rastgordani
dr Johann Toudert 

dr Johann Toudert 

lider grupy

Johann Toudert, PhD  uzyskał doktorat z fizyki na Université de Poitiers (Francja), nostryfikowany przez Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania). Po uzyskaniu dyplomu prowadził badania w kilku instytutach CSIC (Hiszpania), CNRS (Francja), Université de Technologie de Troyes (Francja), a następnie w ICFO (Hiszpania). Jest autorem/współautorem ponad 70 artykułów naukowych, 1 rozdziału książki, ponad 100 wystąpień konferencyjnych, 30 publikacji naukowych. Jest wiceprzewodniczącym czasopisma OSA Spotlight on Optics. Szczególnie interesują go:

 

  • Metamateriały optyczne,

  • Materiały alternatywne (np. półmetale, izolatory topologiczne, perowskity).

  • Plazmonika, polarytonika, materiały o wysokim współczynniku załamania, materiały o przenikalności elektrycznej bliskiej zero.

dr Jakub Cajzl

stypendysta habilitacyjny

 Dr Jakub Cajzl specjalizuje się w dziedzinie fotoniki kryształów i szkła, zarówno doświadczalnie jak i teoretycznie. Jest doktorem Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego w Pradze i pracował w Instytucie Fotoniki i Elektroniki Czeskiej Akademii Nauk - Zakład Laserów Światłowodowych i Optyki Nieliniowej, Praga, Republika Czeska. Jego wcześniejsze prace badawcze obejmowały przygotowanie i teoretyczne modelowanie domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich fotonicznych materiałów krystalicznych i światłowodów wraz z charakterystyką ich właściwości luminescencyjnych w odniesieniu do wpływu pola krystalicznego.

dr Ranjeet Dwivedi

stypendysta habilitacyjny

Dr Ranjeet Dwivedi uzyskał stopień doktora w dziedzinie fizyki na IIT Delhi w Indiach w 2019 roku. Następnie odbył staż postdoktorski na Uniwersytecie w Bordeaux we Francji. W grudniu 2021 roku dołączył do grupy Nanocharakterystyki Optycznej w ENSEMBLE³. Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują metamateriały elektromagnetyczne i urządzenia plazmonowe.

dr Gour Mohan Das

stypendysta habilitacyjny

Dr Gour Mohan Das uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych w Indian Institute of Technology Patna. Następnie pracował jako postdoktorant w CNR Napoli we Włoszech, gdzie zajmował się badaniami związanymi z nanoplazmoniką, spektroskopią Ramana i nanobiofotoniką. W marcu 2022 roku dołączył do grupy Nanocharakterystyki Optycznej w ENSEMBLE³. Jego najnowsze zainteresowania badawcze obejmują nanoplazmoniki, spektroskopię wzmocnioną pojedynczymi cząsteczkami plazmonów, nanofotonikę obliczeniową, mikrorezonatory optyczne, metafotonikę, nanobiofotonikę i biosensing.

Mamadou Faye

staż doktorski

Mamadou Faye uzyskał tytuł magistra fizyki stosowanej i inżynierii fizycznej: Photonics and Optics for Materials, na Université de Lorraine, Metz, Francja. Interesuje się fizyką materiałów (optyką, fotoniką), charakteryzacją i modelowaniem materiałów.

Amin Rastgordani

staż doktorski

Amin Rastgordani otrzymał tytuł magistra inżynierii elektrycznej na Khajeh Nasir Toosi University of Technology, Teheran, Iran w 2019 roku. Interesuje się metamateriałami, plasmoniką i fotoniką. Dołączył do grupy Nanocharakterystyki Optycznej w ENSEMBLE³ w kwietniu 2022 roku. Jego obecne badania obejmują rozwój wielkopowierzchniowych wysokowydajnych przełączalnych metamateriałów optycznych.

Grupa ta będzie odpowiedzialna za charakterystykę właściwości optycznych/elektromagnetycznych materiałów opracowanych w pozostałych grupach w skali mikro i nano. Grupa zapewni następującą charakterystykę: właściwości chemicznych/wskaźnika załamania światła w porównaniu z rozkładem pola elektromagnetycznego. Zweryfikowane zostaną nowe koncepcje projektowe materiałów, struktur i urządzeń pod kątem ich właściwości materiałowych i funkcji urządzeń optycznych – we współpracy z grupą teoretyczną interakcji światło-materia. Grupa ta będzie wykorzystywać nowatorskie zaawansowane techniki charakteryzowania materiałów, w tym systemy pracujące poza granicą dyfrakcji światła.

Optical Nanocharacterization
Optical Nanochatacterization
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

Kontakt

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

 

Newsletter