Newsletter

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
 • Proszę wypełnić wszystkie pola!

Kontakt

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en
Wizja

Aby zbudować podstawy przyszłej fotoniki

Ośrodek realizuje projekt: „Centre of excellence for nanophotonics, advanced materials and novel crystal growth-based technologies”. Centrum doskonałości ENSEMBLE³, w skrócie e3, połączy metody wzrostu kryształów z najnowszymi koncepcjami materiałowymi w obszarze nanofotoniki, takimi jak: metamateriały, materiały plazmoniczne i wiele innych.

 

Opierając się na pionierskiej pracy prof. Czochralskiego oraz dotychczasowych osiągnięciach badawczych, zespół ENSEMBLE³ opracowuje technologie wytwarzania nowych materiałów, bada ich właściwości oraz możliwości ich zastosowania w energetyce, elektronice, fotonice, medycynie, przemyśle lotniczym, obronnym, kosmicznym, militarnym oraz innych sektorach gospodarki.


Koncepcja Centrum została stworzona we współpracy z renomowanymi instytucjami naukowymi z Polski, Niemiec, Włoch i Hiszpanii: Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Łukasiewicz (dawniej Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych) i Uniwersytet Warszawski (Polska), Karlsruhe Institute of Technology (Niemcy), Sapienza University of Rome (Włochy) oraz Nanoscience Research Center nanoGUNE (Hiszpania).

 

Zakres prac badawczych i oferta Centrum obejmują następujące obszary:

 

 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nowych materiałów dla fotoniki
 • rozwój technologii materiałów krystalicznych
 • projektowanie materiałów na żądanie, w tym kryształów, płytek, włókien i elementów
 • charakteryzację materiałów
   

Infrastruktura 

badawcza

Komponenty

ENSEMBLE³ rozwija nowe technologie i materiały, w tym badania podstawowe, badania stosowane i badania na żądanie, a także oferuje kryształy, płytki, włókna i elementy.

Wzrost kryształów

ENSEMBLE³  gromadzi wiedzę, know-how i infrastrukturę badawczą dotyczącą prac w zakresie wzrostu monokryształów, fluorków, związków półprzewodnikowych III-V, SiC i materiałów organicznych. Dostępne metody wzrostu to: Czochralski, Liquid Encapsulated Czochralski, floating zone, micro-pulling down i inne.

Nieustannie poszukujemy nowych pomysłów. Dlatego oferujemy wysoce nowatorskie materiały, takie jak izolatory topologiczne, scyntylatory, materiały plazmoniczne, metamateriały, mikro/nanostrukturalne eutektyczne materiały krystaliczne, kompozyty wykonane z matryc dielektrycznych (szkło, kryształ) z osadzonymi różnymi gatunkami jak nanocząstki metaliczne/plasmoniczne, kropki kwantowe, pierwiastki ziem rzadkich.

Współpraca

Nasze Centrum jest miejscem sprzyjającym innowacjom i współpracy międzynarodowej dzięki zaawansowanym możliwościom badawczym i analitycznymi wynikającym z dostępu do specjalistycznej, unikatowej aparatury, know-how pracujących tutaj badaczy, o wybitnym dorobku naukowym oraz udział w prestiżowych projektach naukowych i grantowych. To miejsce dla badaczy o ugruntowanym dorobku naukowym, jak również naukowców rozpoczynających karierę.  

Projektowanie 

materiałów

Przykłady naszych nowych materiałów i technologii obejmują materiały o wysokiej aktywności plazmonów dla ogniw fotowoltaicznych, nieinwazyjne detektory nowotworów oparte na rezonatorach trybu galeryjnego, nowe izolatory topologiczne, heterostruktury dla spintroniki, plazmoniki i nowe materiały oparte na kropkach kwantowych dla diod laserowych, urządzeń emitujących światło, wzmacniaczy optycznych, detektorów promieniowania o wysokiej energii, zwłaszcza dla zaawansowanych technologicznie instrumentów obrazowania medycznego, materiałów laserowych (nośniki aktywne, absorbery nieliniowe) i innych.