Newsletter

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

Kontakt

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en
Functional Materials Technology
Functional Materials Technology

Grupa jest odpowiedzialna za rozwój nowatorskich technologii materiałowych, takich jak kierunkowa krystalizacja materiałów eutektycznych, warstwy eutektyczne, bezpośrednie domieszkowanie nanocząstkami, kierunkowa krystalizacja organicznych i nieorganicznych monokryształów i kompozytów, a także za wszelkie niezbędne prace rozwojowe. Grupa opracowuje materiały zgodnie z konkretnymi potrzebami/właściwościami/funkcjonalnościami i aplikacjami, nad którymi pracują/wyszukują inne grupy, włączając w to grupy aplikacyjne oraz grupy teoretyczne i charakteryzujące. Ta grupa będzie również grupą opracowującą nowe materiały i proponującą potencjalne nowe pomysły badawcze i kierunki na podstawie tych materiałów.

Członkowie grupy

Amin Rastgordani

staż doktorski

Amin Rastgordani otrzymał tytuł magistra inżynierii elektrycznej na Khajeh Nasir Toosi University of Technology, Teheran, Iran w 2019 roku. Interesuje się metamateriałami, plasmoniką i fotoniką. Dołączył do grupy Nanocharakterystyki Optycznej w ENSEMBLE³ w kwietniu 2022 roku. Jego obecne badania obejmują rozwój wielkopowierzchniowych wysokowydajnych przełączalnych metamateriałów optycznych.

Amin Rastgordani
Krzysztof Markus

Krzysztof Markus

staż doktorski

Krzysztof Markus uzyskał tytuł magistra w dziedzinie Nanotechnologii, na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Polsce. Interesuje się Nanomateriałami, w szczególności Izolatorami Topologicznymi.

 

 

Mamadou Faye

staż doktorski

Mamadou Faye uzyskał tytuł magistra fizyki stosowanej i inżynierii fizycznej: Photonics and Optics for Materials, na Université de Lorraine, Metz, Francja. Interesuje się fizyką materiałów (optyką, fotoniką), charakteryzacją i modelowaniem materiałów.

Mamadou Faye
Ali Abbas

Ali Abbas

staż doktorski

Ali Abbas uzyskał tytuł magistra w dziedzinie Materials Science & Engineering na Chonnam National University w Korei Południowej. Interesuje się materiałami eutektycznymi, metodą Bridgmana i charakteryzacją materiałów. 

 

 

dr Govindan Vadivel

stypendysta habilitacyjny

Uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Alagappa,  Tamilnadu, Indie.

Zainteresowania badawcze: Scyntylatory organiczne, wzrost kryształów z roztworu i stopu, Fotokataliza, Chalkogenidy metali, synteza nanocząstek Plazmonika, bezpośrednie domieszkowanie nanocząstek, metoda mikrociągania oraz wytwarzanie i ewaluacja światłowodów.

dr Govindan Vadivel

dr Sanjit Saha

stypendysta habilitacyjny

Doktorat z Academy of Scientific and Innovative Research (AcSIR), CSIR-CMERI Campus, Indie

 Zainteresowania badawcze: Materiały 2D, Grafen, MXene, Magazynowanie energii, Supercapacitor, Bateria, Elektrochemia, Fotoelektrochemia, Materiał dielektryczny, Materiały eutektyczne.

dr Sanjit Saha
Dr. Piotr Piotrowski

dr Piotr Piotrowski

stypendysta habilitacyjny

Doktorat na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego; podwójny dyplom magisterski w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zainteresowania badawcze: Plazmoniki, Nanoinżynieria, Spektroskopia optyczna w mikro- i nanoskali, Szkła plazmonowe, Materiały eutektyczne


 

dr Mohammad Panahi

stypendysta habilitacyjny

Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Koç, Turcja

Zainteresowania badawcze: Materiały 2D, Nauka o powierzchni, Materiały eutektyczne, Fotoelektrochemia.

dr Mohammad Panahi

dr Ranjeet Dwivedi

stypendysta habilitacyjny

Dr Ranjeet Dwivedi uzyskał stopień doktora w dziedzinie fizyki na IIT Delhi w Indiach w 2019 roku. Następnie odbył staż postdoktorski na Uniwersytecie w Bordeaux we Francji. W grudniu 2021 roku dołączył do grupy Nanocharakterystyki Optycznej w ENSEMBLE³. Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują metamateriały elektromagnetyczne i urządzenia plazmonowe.

dr Ranjeet Dwivedi

dr Gour Mohan Das

stypendysta habilitacyjny

Dr Gour Mohan Das uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych w Indian Institute of Technology Patna. Następnie pracował jako postdoktorant w CNR Napoli we Włoszech, gdzie zajmował się badaniami związanymi z nanoplazmoniką, spektroskopią Ramana i nanobiofotoniką. W marcu 2022 roku dołączył do grupy Nanocharakterystyki Optycznej w ENSEMBLE³. Jego najnowsze zainteresowania badawcze obejmują nanoplazmoniki, spektroskopię wzmocnioną pojedynczymi cząsteczkami plazmonów, nanofotonikę obliczeniową, mikrorezonatory optyczne, metafotonikę, nanobiofotonikę i biosensing.

dr Gour Mohan Das

dr Hamid Reza Darabian

stypendysta habilitacyjny

Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Federalnym w Juiz de Fora, Brazylia

Zainteresowania badawcze: Materiały optyczne, szkła optyczne domieszkowane nanocząstkami metali i pierwiastkami ziem rzadkich, Spektroskopia optyczna, Spektroskopia ultraszybka.

dr Hamid Reza Darabian
dr Jakub Cajzl

dr Jakub Cajzl

stypendysta habilitacyjny

 Dr Jakub Cajzl specjalizuje się w dziedzinie fotoniki kryształów i szkła, zarówno doświadczalnie jak i teoretycznie. Jest doktorem Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego w Pradze i pracował w Instytucie Fotoniki i Elektroniki Czeskiej Akademii Nauk - Zakład Laserów Światłowodowych i Optyki Nieliniowej, Praga, Republika Czeska. Jego wcześniejsze prace badawcze obejmowały przygotowanie i teoretyczne modelowanie domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich fotonicznych materiałów krystalicznych i światłowodów wraz z charakterystyką ich właściwości luminescencyjnych w odniesieniu do wpływu pola krystalicznego.

dr Kingshuk Bandopadhyay

dr Kingshuk Bandopadhyay

stypendysta habilitacyjny

Doktorat w School of Physics, IISER Thiruvananthapuram, Indie

Zainteresowania badawcze: Optoelektronika, Scanning Probe Microscopy, Materiały eutektyczne, Tlenki, Izolatory topologiczne.

Nada Aghad

staż doktorski

Nada Aghad uzyskała stopień magistra z dziedziny Zaawansowanych Nauk o Materiałach na Uniwersytecie Cadi Ayyad w Maroku. Interesuje się materiałami eutektycznymi, syntezą chemiczną, zaawansowanymi materiałami oraz charakterystyką materiałów.

Dr. Katarzyna Sadecka
dr Katarzyna Sadecka

dr Katarzyna Sadecka

stypendystka habilitacyjna

Uzyskała doktorat w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Warszawa, Polska

Zainteresowania badawcze: Materiały eutektyczne, plasmonika, fotonika

dr Monika Tomczyk

stypendystka habilitacyjna

Doktorat na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramicznej, Instytut Materiałów CICECO-Aveiro, Uniwersytet w Aveiro, Portugalia. Zainteresowania badawcze: Nowe materiały eutektyczne i ich charakterystyka strukturalna, mikrostrukturalna i optyczna, synteza i charakterystyka eutektycznych materiałów kompozytowych, grubych i cienkich warstw, nanotechnologie.

Dr. Katarzyna Sadecka
Prof. Dorota A. Pawlak

profesor Dorota A. Pawlak

lider grupy

Prezes Zarządu, ENSEMBLE³ sp. z o.o.

Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

profesor, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

 

DOROTA A. PAWLAK, DAP uzyskała stopień doktora (1999) oraz dr hab. (2013) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Była kierownikiem Zakładu Materiałów Funkcjonalnych w Ł-ITME/Ł-IMiF (ok. 40 osób), kierownikiem Laboratorium Technologii Materiałowych na Wydziale Chemii UW, pierwszym koordynatorem projektu kooperacyjnego NMP FP7 finansowanego ze środków UE w Polsce (5 mln EUR), laureatką dwóch projektów TEAM (FNP), prowadziła projekty finansowane m.in. przez Biuro Badań Naukowych Sił Powietrznych USA. Obecnie kieruje projektami Teaming for Excellence H2020 i MAB (30 mln EUR) oraz jest prezesem zarządu Centrum Doskonałości ENSEMBLE3. DAP pracuje nad wykorzystaniem wzrostu kryształów do nowych koncepcji materiałowych i nanofotoniki. Zaproponowała wykorzystanie technik wzrostu kryształów do otrzymywania metamateriałów i materiałów plazmonicznych, co jest nowatorskim pomysłem.