dr Katarzyna Sadecka

dr Katarzyna Sadecka

stypendystka habilitacyjna

Uzyskała doktorat w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Warszawa, Polska

Zainteresowania badawcze: Materiały eutektyczne, plasmonika, fotonika

Członkowie grupy

Prof. Dorota A. Pawlak

profesor Dorota A. Pawlak

lider grupy

Prezes Zarządu, ENSEMBLE³ sp. z o.o.

Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

profesor, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

 

DOROTA A. PAWLAK, DAP uzyskała stopień doktora (1999) oraz dr hab. (2013) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Była kierownikiem Zakładu Materiałów Funkcjonalnych w Ł-ITME/Ł-IMiF (ok. 40 osób), kierownikiem Laboratorium Technologii Materiałowych na Wydziale Chemii UW, pierwszym koordynatorem projektu kooperacyjnego NMP FP7 finansowanego ze środków UE w Polsce (5 mln EUR), laureatką dwóch projektów TEAM (FNP), prowadziła projekty finansowane m.in. przez Biuro Badań Naukowych Sił Powietrznych USA. Obecnie kieruje projektami Teaming for Excellence H2020 i MAB (30 mln EUR) oraz jest prezesem zarządu Centrum Doskonałości ENSEMBLE3. DAP pracuje nad wykorzystaniem wzrostu kryształów do nowych koncepcji materiałowych i nanofotoniki. Zaproponowała wykorzystanie technik wzrostu kryształów do otrzymywania metamateriałów i materiałów plazmonicznych, co jest nowatorskim pomysłem.

dr Kingshuk Bandopadhyay

dr Kingshuk Bandopadhyay

stypendysta habilitacyjny

Doktorat w School of Physics, IISER Thiruvananthapuram, Indie

Zainteresowania badawcze: Optoelektronika, Scanning Probe Microscopy, Materiały eutektyczne, Tlenki, Izolatory topologiczne.

dr Sanjit Saha

dr Sanjit Saha

stypendysta habilitacyjny

Doktorat z Academy of Scientific and Innovative Research (AcSIR), CSIR-CMERI Campus, Indie

 Zainteresowania badawcze: Materiały 2D, Grafen, MXene, Magazynowanie energii, Supercapacitor, Bateria, Elektrochemia, Fotoelektrochemia, Materiał dielektryczny, Materiały eutektyczne.

dr Govindan Vadivel

dr Govindan Vadivel

stypendysta habilitacyjny

Uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Alagappa,  Tamilnadu, Indie.

Zainteresowania badawcze: Scyntylatory organiczne, wzrost kryształów z roztworu i stopu, Fotokataliza, Chalkogenidy metali, synteza nanocząstek Plazmonika, bezpośrednie domieszkowanie nanocząstek, metoda mikrociągania oraz wytwarzanie i ewaluacja światłowodów.

dr Hamid Reza Darabian

dr Hamid Reza Darabian

stypendysta habilitacyjny

Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Federalnym w Juiz de Fora, Brazylia

Zainteresowania badawcze: Materiały optyczne, szkła optyczne domieszkowane nanocząstkami metali i pierwiastkami ziem rzadkich, Spektroskopia optyczna, Spektroskopia ultraszybka.

dr Mohammad Panahi

dr Mohammad Panahi

stypendysta habilitacyjny

Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Koç, Turcja

Zainteresowania badawcze: Materiały 2D, Nauka o powierzchni, Materiały eutektyczne, Fotoelektrochemia.

Grupa jest odpowiedzialna za rozwój nowatorskich technologii materiałowych, takich jak kierunkowa krystalizacja materiałów eutektycznych, warstwy eutektyczne, bezpośrednie domieszkowanie nanocząstkami, kierunkowa krystalizacja organicznych i nieorganicznych monokryształów i kompozytów, a także za wszelkie niezbędne prace rozwojowe. Grupa opracowuje materiały zgodnie z konkretnymi potrzebami/właściwościami/funkcjonalnościami i aplikacjami, nad którymi pracują/wyszukują inne grupy, włączając w to grupy aplikacyjne oraz grupy teoretyczne i charakteryzujące. Ta grupa będzie również grupą opracowującą nowe materiały i proponującą potencjalne nowe pomysły badawcze i kierunki na podstawie tych materiałów.

Functional Materials Technology
Functional Materials Technology
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

Kontakt

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

 

Newsletter