Newsletter

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

Kontakt

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en
Solar Energy Conversion
Solar Energy Conversion

Grupa jest odpowiedzialna za prace nad materiałami otrzymywanymi w Centrum w kierunku zastosowań konwersji energii słonecznej. Ostatnie osiągnięcia w inżynierii energetyki słonecznej koncentrują się na materiałach kompozytowych i wielowarstwowych o wysoce nieliniowych właściwościach optycznych, które zwiększają wydajność konwersji światła. Celem badawczym grupy jest opracowanie nowatorskich metod otrzymywania materiałów w obszarach fotoelektrochemii, fotowoltaiki i innych zastosowań konwersji energii. Do tej pory z powodzeniem demonstrowaliśmy wykorzystanie kompozytów eutektycznych do wytwarzania wodoru w rozszczepianiu wody.

Zagadnienia będące przedmiotem szczególnego zainteresowania:

  • Materiały hybrydowe (cienkie warstwy i wielowarstwy) efektywne dla zastosowań w katalizie i energetyce słonecznej
  • Perspektywiczne nowe materiały do zastosowań energetycznych: materiały topologiczne, związki eutektyczne, materiały niskowymiarowe (2D, 1D, 0D)
  • Wpływ efektów niskowymiarowych na właściwości katalityczne i fotoelektrochemiczne różnych materiałów
  • Badania spektroskopowe (w tym in operando) materiałów perspektywicznych do zastosowań katalitycznych i fotoelektrochemicznych
  • Teoretyczna analiza wpływu efektów powierzchniowych i interfejsowych na właściwości katalityczne i fotoelektrochemiczne (we współpracy z Eleną Voloshiną, grupa Przełomowych Technologii)