Ostatnie publikacje:

1. L.Jia, J. Zhu, Y. Boyaryntseva, I. Gersymov, B. Grynyov, O. Sidletskiy, Effect of Carbon Doping on F-Type Defects in YAG and YAG:Ce Crystals, Phys. Status Solidi B 2021, 2100325. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssb.202100325

2. Gorbenko, V.; Witkiewicz-Łukaszek, S.; Zorenko, T.; Syrotych, Y.; Mares, J.A.; Kucerkova, R.; Nikl, M.; Sidletskiy, O.; Fedorov, A.; Zorenko, Y. Development of Composite Scintillators Based on the LuAG: Pr Single Crystalline Films and LuAG:Sc Single Crystals. Crystals 2021, 11, 846. https://doi.org/10.3390/cryst11080846

dr Aravinth Kumar Padmanaban

stypendysta habilitacyjny

 

Doktorat w Anna University, Chennai, TN, Indie.

Zainteresowania badawcze: Materiały multiferroiczne, piezoelektryczne, izolatory topologiczne, uszlachetnianie strukturalne, wzrost kryształów, synteza i charakteryzacja zaawansowanej ceramiki.

 

 

 

Dr. Aravinth Kumar Padmanaban

Badania prowadzone w ramach grupy opierają się na ponad 30-letnim doświadczeniu w technologii krystalizacji monokryształów tlenkowych. Grupa zajmuje się otrzymywaniem i badaniem nowych monokryształów i technologii do ich wytwarzania, a także współpracuje z innymi grupami w celu wykorzystania materiałów do nowych zastosowań. Posiadamy doświadczenie w zakresie otrzymywania materiałów krystalicznych w zastosowaniu jako: aktywne materiały laserowe – w szczególności materiały laserowe do bliskiej podczerwieni, dla mikrolaserów i laserów o szerokim spektrum emisyjnym (1-3 μm), materiały nieliniowe dla generacji drugiej harmonicznej, kryształy jako modulatory pasywne, materiały podłożowe, materiały piezoelektryczne, ferroelektryki relaksory, nowe materiały scyntylacyjne do tomografów PET i PEM, materiały na izolatory optyczne.

Grupa monokryształów tlenkowych kierowana przez prof. Olega Sidletskiy'ego ma za zadanie zapewnienie syntezy i charakterystyki nowych materiałów do zastosowań scyntylacyjnych i laserowych oraz opracowanie innowacyjnych technologii wzrostu, które pozwolą na optymalizację kosztów produkcji kryształów i ułatwienie transferu technologii do przemysłu.

 

Zgodnie z priorytetami ENSEMBLE³, grupa kryształów tlenkowych koncentruje prace badawcze na 2 obszarach:

 

  • Innowacyjne technologie wzrostu kryształów w celu optymalizacji kosztów produkcji; 
  • Nowe materiały tlenkowe o zwiększonej wydajności.
 
 
 
 

 

Oxide Single Crystals
Oxide Single Crystals
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

Kontakt

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

 

Newsletter

profesor Oleg Sidletskiy 

lider grupy

 

Prof. Sidletskiy uzyskał stopień doktora w dziedzinie fizyki kryształów molekularnych i ciekłych w Instytucie Monokryształów NAS na Ukrainie w 2004 roku, habilitację na kierunku Inżynieria Materiałowa w 2018 roku, a tytuł profesora w roku 2020 w Instytucie Materiałów Scyntylacyjnych NAS na Ukrainie. Jego podstawowe zainteresowania badawcze obejmują chemię, fizykę i technologię wzrostu kryształów oraz rozwój materiałów scyntylacyjnych.