profesor Oleg Sidletskiy 

lider grupy

 

Prof. Sidletskiy uzyskał stopień doktora w dziedzinie fizyki kryształów molekularnych i ciekłych w Instytucie Monokryształów NAS na Ukrainie w 2004 roku, habilitację na kierunku Inżynieria Materiałowa w 2018 roku, a tytuł profesora w roku 2020 w Instytucie Materiałów Scyntylacyjnych NAS na Ukrainie. Jego podstawowe zainteresowania badawcze obejmują chemię, fizykę i technologię wzrostu kryształów oraz rozwój materiałów scyntylacyjnych. 

 

 

 

Newsletter

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

Kontakt

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en
Oxide Single Crystals
Oxide Single Crystals

Grupa monokryształów tlenkowych kierowana przez prof. Olega Sidletskiy'ego ma za zadanie zapewnienie syntezy i charakterystyki nowych materiałów do zastosowań scyntylacyjnych i laserowych oraz opracowanie innowacyjnych technologii wzrostu, które pozwolą na optymalizację kosztów produkcji kryształów i ułatwienie transferu technologii do przemysłu.

 

Zgodnie z priorytetami ENSEMBLE³, grupa kryształów tlenkowych koncentruje prace badawcze na 2 obszarach:

 

  • Innowacyjne technologie wzrostu kryształów w celu optymalizacji kosztów produkcji; 
  • Nowe materiały tlenkowe o zwiększonej wydajności.
 
 
 
 

 

Badania prowadzone w ramach grupy opierają się na ponad 30-letnim doświadczeniu w technologii krystalizacji monokryształów tlenkowych. Grupa zajmuje się otrzymywaniem i badaniem nowych monokryształów i technologii do ich wytwarzania, a także współpracuje z innymi grupami w celu wykorzystania materiałów do nowych zastosowań. Posiadamy doświadczenie w zakresie otrzymywania materiałów krystalicznych w zastosowaniu jako: aktywne materiały laserowe – w szczególności materiały laserowe do bliskiej podczerwieni, dla mikrolaserów i laserów o szerokim spektrum emisyjnym (1-3 μm), materiały nieliniowe dla generacji drugiej harmonicznej, kryształy jako modulatory pasywne, materiały podłożowe, materiały piezoelektryczne, ferroelektryki relaksory, nowe materiały scyntylacyjne do tomografów PET i PEM, materiały na izolatory optyczne.

Dr. Aravinth Kumar Padmanaban

dr Aravinth Kumar Padmanaban

stypendysta habilitacyjny

 

Doktorat w Anna University, Chennai, TN, Indie.

Zainteresowania badawcze: Materiały multiferroiczne, piezoelektryczne, izolatory topologiczne, uszlachetnianie strukturalne, wzrost kryształów, synteza i charakteryzacja zaawansowanej ceramiki.

 

 

 

Ostatnie publikacje:

1. L.Jia, J. Zhu, Y. Boyaryntseva, I. Gersymov, B. Grynyov, O. Sidletskiy, Effect of Carbon Doping on F-Type Defects in YAG and YAG:Ce Crystals, Phys. Status Solidi B 2021, 2100325. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssb.202100325

2. Gorbenko, V.; Witkiewicz-Łukaszek, S.; Zorenko, T.; Syrotych, Y.; Mares, J.A.; Kucerkova, R.; Nikl, M.; Sidletskiy, O.; Fedorov, A.; Zorenko, Y. Development of Composite Scintillators Based on the LuAG: Pr Single Crystalline Films and LuAG:Sc Single Crystals. Crystals 2021, 11, 846. https://doi.org/10.3390/cryst11080846