Prof. Martin Wegener
Karlsruhe Institute of Technology

Prof. Martin Wegener

Prof. Roberti Li Voti

Sapienza University of Rome

Prof. Roberti Li Voti

Prof. Concita Sibilia

Sapienza University of Rome

Prof. Concita Sibilia

Prof. Vahid Sandoghdar
Max Planck Institute for the Science of Light

Prof. Vahid Sandoghdar

Prof. Jose M. Pitarke
CIC nanoGUNE

Prof. Jose M. Pitarke

Prof. Uli Lemmer
Karlsruhe Institute of Technology

Prof. Uli Lemmer

Prof. Rainer Hillenbrand

CIC nanoGUNE

Prof. Rainer Hillenbrand

Prof. John Pendry

Imperial College London

Prof. John Pendry

Prof. Paul Braun

University of Illinois at Urbana-Champaign

Prof. Paul Braun

Prof. Javier Garcia de Abajo

ICFO – The Institute of Photonic Sciences

Prof. Javier Garcia de Abajo

Członkowie ISC

Prof. Robert Cava

Universytet Princeton

Przewodniczący ISC

Prof. Robert Cava

International Scientific Committee (ISC)

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

Kontakt

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

 

Newsletter

Prezes Zarządu

Prof. Dorota A. Pawlak

Prof. Dorota Anna Pawlak (DAP)

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Finansowanie

TEAMING w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020; Umowa grantowa nr 857543; Suma15M EUR

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze (IRAP) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; Umowa grantowa nr MAB – 432 – 4408/18; Suma: 10.8M EUR

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Rzeczpospolita Polska; Suma: 5M EUR

Spółka ENSEMBLE³  to nowopowstałe, zlokalizowane w Warszawie Centrum Doskonałości w zakresie nanofotoniki, zaawansowanych materiałów i nowoczesnych technologii opartych na wzroście kryształów. Centrum powstało i działa we współpracy z renomowanymi instytucjami naukowymi z kraju i zagranicy w ramach Programu „Teaming for Excellence” finansowanego przez Komisję Europejską oraz Programu Międzynarodowych Agend Badawczych finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Centrum pracuje nad rozwojem nowatorskich technologii materiałowych i nowoczesnych materiałów o wyjątkowych właściwościach elektromagnetycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w takich dziedzinach, jak fotonika, optoelektronika, telekomunikacja, konwersja energii słonecznej, medycyna i lotnictwo.