Newsletter

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

Kontakt

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

Spółka ENSEMBLE³  to nowopowstałe, zlokalizowane w Warszawie Centrum Doskonałości w zakresie nanofotoniki, zaawansowanych materiałów i nowoczesnych technologii opartych na wzroście kryształów. Centrum powstało i działa we współpracy z renomowanymi instytucjami naukowymi z kraju i zagranicy w ramach Programu „Teaming for Excellence” finansowanego przez Komisję Europejską oraz Programu Międzynarodowych Agend Badawczych finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

 

Centrum pracuje nad rozwojem nowatorskich technologii materiałowych i nowoczesnych materiałów o wyjątkowych właściwościach elektromagnetycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w takich dziedzinach, jak fotonika, optoelektronika, telekomunikacja, konwersja energii słonecznej, medycyna i lotnictwo.

Teaming for Excellence,  w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020; Umowa grantowa nr 857543; Suma15M EUR

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze (IRAP) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; Umowa grantowa nr MAB – 432 – 4408/18; Suma: 45M PLN

 

Finansowanie

Rzeczpospolita Polska
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
European Union