Tlenki

 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en

 

Newsletter

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
 • Proszę wypełnić wszystkie pola!

Kontakt

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

Inne materiały

Monokryształy AIIIBV

Monokryształy AIIIBV >>>

Tlenki>>>

Inne materiały >>>

Fosforek galu (GaP)

GaP
 • Otrzymywany metodą Czochralskiego z hermetyzacją cieczową
 • Średnica 2"
 • Orientacja <100> lub <111> lub <110>
 • Dostępne typy i ich parametry
  - niedomieszkowany półizolujący  
  - niedomieszkowany typ n 
  - domieszkowany siarką (S)
  typ n 
  - domieszkowany cynkiem (Zn)
  typ p 
  - domieszkowany kadmem (Cd)
  typ p 
  - domieszkowany chromem (Cr)

  półizolujący 

 

 

Zastosowania

 

Fosforek galu jest używany do produkcji tanich czerwonych, pomarańczowych i zielonych diod elektroluminescencyjnych (LED) o niskiej lub średniej wartości jasności.

Fosforek galu może być stosowany w przełącznikach optycznych. Przełączniki optyczne są istotnym elementem współczesnych sieci optycznych.

 

Zastosowania fosforku galu:
- diody elektroluminescencyjne (LED) - czerwone, pomarańczowe i zielone
- zastosowania THz, emitery i detektory
- przełączniki optyczne

Arsenek indu (InAs)

InAs
 • Otrzymywany metodą Czochralskiego z hermetyzacją cieczową
 • Średnica 2" 
 • Orientacja <100> lub <111>
 • Dostępne typy i ich parametry
  - niedomieszkowany
  typ n 
  - domieszkowany siarką (S)
  typ n 
  - domieszkowany cynkiem (Zn)
  typ p 

 

 

               

 

 

Zastosowania

 

Arsenek indu jest materiałem o prostej przerwie energetycznej stosowanym do budowy detektorów promieniowania podczerwonego, dla zakresu długości fal 1–3,8 µm.

Detektorami są zazwyczaj fotodiody w trybie fotowoltaicznym.

Detektory chłodzone kriogenicznie wykazują niższe poziomy szumów, ale detektory InAs mogą być również używane w zastosowaniach z większą mocą w temperaturze pokojowej.

 

Zastosowania arsenku indu:
- detektory promieniowania podczerwonego, fotodiody w trybie fotowoltaicznym, chłodzone kriogenicznie, dużej mocy
- diody laserowe
- źródło promieniowania THz i kropki kwantowe
- rotatory Faradaya

Arsenek galu (GaAs)

GaAs
 • Otrzymywany metodą Czochralskiego
  z hermetyzacją cieczową
 • Średnica 2" 
 • Orientacja <100> lub <111> lub <110> lub <310>
 • Dostępne typy i ich parametry
  - domieszkowany tellurem (Te), cyną (Sn), krzemem (Si)
  typ n 
  - domieszkowany cynkiem (Zn)
  typ p 
  - domieszkowany chromem (Cr)
  półizolujący  
  - niedomieszkowany
  półizolujący  

 

 

 

 

 

Zastosowania

 

Arsenek galu jest materiałem półprzewodnikowym stosowanym w diodach, tranzystorach polowych (FET) i układach scalonych.Arsenek galu może być używany jako emiter THz z emisją polową.

 

Zastosowania arsenku galu:
- mikrofalowe układy scalone
- diody podczerwone
- diody laserowe
- ogniwa słoneczne
- okna optyczne
- zastosowania THz

Nasze produkty i usługi

Produkujemy i opracowujemy różnorodne materiały:

 

 • Monokryształy AIIIBV: GaAs, InAs, GaP, InP, GaSb
 • Inne materiały: SiC, Bi2Te3, Bi2Se3, BTS, BST
 • Tlenki: Y3Al5O12, Lu3Al5O12, LuAP, Gd3Al2Ga3O12, YAlO3, GdCa4O(BO3)3, YVO4, Yb: CALGO, TSAG, MALO, YAG: V3+, YAG: Cr4+, YAG: Co2+

 

 

Nasze materiały sprzedajemy w różnych formach i kształtach dostosowanych do Państwa potrzeb:

 

 • polerowane płytki podłożowe epi-ready
 • płytki podzielone na mniejsze części
 • elementy o innych kształtach, m.in. kostki 
 • polikryształy w formie obtoczonych walców

 

Dzielimy się naszą wiedzą ze środowiskiem akademickim:

 

 • know-how na temat wzrostu kryształów i obróbki mechaniczno-chemicznej (OMC) naszych materiałów

Małgorzata Mroczkowska

sprzedaż

 

Jesteśmy gotowi przygotować produkty
na indywidualne zamówienia, zgodnie
z Państwa potrzebami. Prosimy o kontakt
z nami pod adresem: malgorzata.mroczkowska@ensemble3.eu

Małgorzata Żyła - Mroczkowska

Antymonek galu (GaSb) 

GaSb
 • Otrzymywany zmodyfikowaną metodą Czochralskiego
 • Średnica 2" 
 • Orientacja <100> lub <111>
 • Dostępne typy i ich parametry
  - niedomieszkowany
  typ p 
  -domieszkowany krzemem (Si)
  typ p 
  - domieszkowany cynkiem (Zn)
  typ p 
  - domieszkowany tellurem (Te)
  typ n 

 

 

Zastosowania

  

Antymonek galu służy jako materiał podłożowy do otrzymywania potrójnych i poczwórnych warstw materiałów półprzewodnikowych. 

Poddany obróbce termicznej antymonek galu może być używany jako emiter THz z emisją polową
z wydajnością porównywalną do arsenku galu.

 

Zastosowania antymonku galu
- detektory podczerwieni
- podczerwone diody LED
- diody lasoerowe
- tranzystory
- zastosowania THz

Fosforek indu (InP)

InP
 • Otrzymywany metodą Czochralskiego
  z hermetyzacją cieczową
 • Średnica 2" 
 • Orientacja <100> lub <111>
 • Dostępne typy i ich parametry
  - niedomieszkowany
  typ n 
  - domieszkowany siarką (S) lub cyną (Sn)
  typ n
  - domieszkowany cynkiem (Zn)
  typ p 
  - domieszkowany żelazem (Fe)
  półizolujący 

 

 

 

Zastosowania

 

Fosforek indu (InP) jest używany do produkcji wydajnych laserów, czułych fotodetektorów
i modulatorów
w typowym oknie używanym
w telekomunikacji, tj. o długości fali 1550 nm, ponieważ jest to materiał półprzewodnikowy
o prostej przerwie energetycznej III-V.

Fosforek indu jest używany do generowania promieniowania THz razem z arsenkiem galu,
ze względu na ich wysoką wydajność.

 

Zastosowania fosforku indu:
- produkcja diod laserowych i LED
- heterozłączowe tranzystory bipolarne do optoelektronicznych układów scalonych,
- ogniwa słoneczne
- zastosowania THz

Materiały termoelektryczne

Thermoelectric materials
 • Tellurek bizmutu  (Bi2Te3), selenek bizmutu (Bi2Se3), tellurek bizmutu z selenem (BTS), tellurek bizmutu z antymonem  (BST), domieszkowane lub niedomieszkowane

 

 

 

 

 

Zastosowania

 

 • przemysł motoryzacyjny – odzysk ciepła
  w silnikach spalinowych
 • przemysł kosmiczny – radioizotopowe generatory prądu elektrycznego w sondach kosmicznych
 • odnawialne źródła energii – połączone systemy solarne i termogeneracyjne, wykorzystywanie szerszego zakresu częstotliwości promieniowania

Węglik krzemu (SiC)

Silicon Carbide (SiC)

 

 • Węglik krzemu jest stosowany
  w półprzewodnikowych urządzeniach elektronicznych, które działają w wysokich temperaturach lub wysokich napięciach, lub
  w obu przypadkach.
 • Azotek galu (GaN) – bezpośrednia konkurencja o wyższej częstotliwości roboczej, gorszym przewodzeniu ciepła i mniej dostępny, a więc SiC jest lepszym wyborem dla energetyki wysokiej mocy.

 

Zastosowania

 

 • Elektronika użytkowa

  • Zasilacze do komputerów
  • Zasilacze awaryjne (UPS)
  • Pojazdy hybrydowe/elektryczne
 • Przemysł
  • Przełączniki AC/DC i DC/AC
  • Przesyłanie energii elektrycznej
  • Pojazdy szynowe
  • Odnawialne źródła energii
  • Silniki elektryczne (falowniki)

Materiały aktywne do laserów

 

 • Przykłady materiałów aktywnych: tlenek glinowo-wapniowy aluminium domieszkowany iterbem  (Yb: CaGdAlO4, Yb: CALGO).
 • Zastosowania Yb: CALGO: szeroko stosowany w obróbce laserowej, np. femtosekundowy oscylator z cienką tarczą w laserze femtosekundowym.
 • Yb: CALGO: bardzo efektywny ośrodek laserowy do ultraszybkich laserów dużej mocy.
 • Można kontrolować poziom domieszkowania w celu optymalizacji wymagań pompowania.

Materiały scyntylacyjne

Materiały dla optoelektroniki

Wybrane tlenki

 • granaty syntetyczne, takie jak granat itrowo-aluminiowy (Y3Al5O12), granat lutetowo-aluminiowy (Lu3Al5O12), granat gadolinowo-glinowy (Gd3Al2Ga3O12)
 • perowskity takie jak ortoglinian itru (YAlO3) domieszkowany neodymem (Nd) lub innymi lantanowcami, tlenek gadolinu-wapnia (GdCa4O(BO3)3), oraz kryształy ortowanadanu  (YVO4)

 

 

 

 

Zastosowania

 

 • scyntylatory
 • materiały aktywne do laserów
 • izolatory optyczne
 • pasywne modulatory dobroci rezonatorów laserowych
 • materiały optyki nieliniowej
 • materiały bazowe/podkłady pod różnego rodzaju struktury elektroniczne
 • Scyntylatory – materiały emitujące światło po wzbudzeniu promieniowaniem jonizującym
 • Przykład scyntylatora – perowskit lutetu aluminium  (LuAlO3 , LuAP) domieszkowany cerem (Ce).
 • Detektory promieniowania jonizującego w pozytonowej tomografii emisyjnej (PET).

Materiały nieliniowe optycznie (NLO)

 •  Materiały NLO – pozwalają zmieniać kolor wiązki światła, jej kształt w przestrzeni i czasie oraz tworzyć najkrótsze zdarzenia wywołane przez człowieka.
 • Przykłady materiałów NLO – spinel (glinian magnezu) domieszkowany kobaltem (MgAl2O4: Co, MALO), granat itrowo-aluminiowy domieszkowany wanadem (YAG: V3+), chromem (YAG: Cr4+) lub kobaltem (YAG: Co2+).
 • MALO to nieliniowy absorber, stosowany w mikrolaserach z impulsem 10 kW i kamerach z dalmierzami o zasięgu do kilku kilometrów.

 

 

Izolatory optyczne

 • Kryształy granatu na bazie terbu, skandu i aluminium (TSAG) jest kluczowym materiałem izolacyjnym do laserów światłowodowych nowej generacji.
 • TSAG: kryształ magnetooptyczny idealny do widma widzialnego i podczerwieni.
 • Zalety TSAG: doskonałe właściwości termiczne i mechaniczne, wysoka stała Verdeta.
  Stała Verdeta: miara siły zjawiska Faradaya w danym materiale, wysoka wartość stałej = silne zjawisko Faradaya, oznacza materiał odpowiedni do budowy izolatora optycznego.