Project NCN  POLONEZ BIS 3

 

Nowe materiały 2D (2D azotowce i chalkogenki palladu): nowa samozasilająca się platforma dla optoelektroniki i czujników

2022/47/P/ST3/03401, kierownik dr Pradip Kumar Roy , Ensemble3

Budżet projektu:  1,056,064.00 PLN.

Umowa nr UMO-2022/47/P/ST3/03401 

Data rozpoczęcia: 2024-01-01
Data zakończenia: 2025-12-31

 

STRONA PROJEKTU

 

 

 

Project NCN  POLONEZ BIS 3

 

Stosowana teoria Casimira: od mezonów do efektów środowiskowych

 

2022/47/P/ST3/01236, kierownik dr Mathias Anders Boström , Ensemble3

Budżet projektu: 1,072,295.00 PLN.

Umowa nr UMO-2022/47/P/ST3/01236 

Data rozpoczęcia: 2024-01-01
Data zakończenia: 2025-12-31

 

STRONA PROJEKTU

 

 

 

 

Self-organization approach towards photonic/optoelectronicsTEAM/2008-1/7

                                                                    1 980 750

FNP

02.2009-04.2013

prof. Dorota A. Pawlak

                                                                     2 930 000

NCN

04.2012-04.2017

prof. Dorota A. Pawlak

Development of manufacturing technology of a new typeof thermoelectric modules for conversion of low temperature

Wysokość finansowania/PLN

Finansowanie

Termin realizacji

Prowadzący

Temat projektu

Wysokość finansowania/PLN

Finansowanie

Termin realizacji

Prowadzący

Temat projektu

Wysokość finansowania/PLN

Finansowanie

Termin realizacji

Prowadzący

Temat projektu

Komisja Europejska
Horizon 2020
AFOSR
Polish-Swiss Research Programme

Development of manufacturing technology of a new typeof thermoelectric modules for conversion of low temperaturewaste heat into electricity408569 – TERMOD

Novel photonic materials concepts, crystal growth,and beyond-the-state-of-the art optical characterizationat the crossroadsTEAM/2016-3/29

Na skrzyżowaniu eutektyków z metamateriałami

Eutectics and metamaterials at the crossroads

Badanie wpływu plazmonów powierzchniowych na zjawiskoemisji wymuszonej w nanokompozytach plazmonicznychdomieszkowanych jonami ziem rzadkich.

Eutektyczne cienkie warstwy do fotoelektrochemicznegorozkładu wody2016/23/D/ST5/02882

Development of High Gauge Factor Piezoresistive MEMSSensors for Harsh Environment via CombinedHigh-Throughput Simulations and Experiments408569 – TERMOD

dr. Emil Tymicki

01.2019-12.2021

NCBR

ITME: 1 815 500total: 9 826 050

prof. Dorota A. Pawlak

04.2018-03.2021

FNP

3 499 999

prof. Dorota A. Pawlak

05.2015-03.2019

NCN

                                              1 975 064
dr. Katarzyna Sadecka

06.2016-06.2019

NCN

                                              468 000
dr. Jarosław Sar

07.2017-07.2020

NCN

                                             468 000
dr. Emil Tymicki

01.2018-12.2020

NCBR

                                              415 000

 

Newsletter

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

Kontakt

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en
Horizon 2020
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Celem Programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

 w przypadku ENSEMBLE³ jest wsparcie projektu realizowanego w ramach konkursu TEAMING, którego wspólnym celem jest utworzenie nowego ośrodka badawczego, zrzeszającego wybitnych naukowców. Do grudnia 2023 r. zespół będzie prowadził określone w agendzie badania dofinansowanie kwotą 10,8 mln euro.

 

Naukowym i ekonomicznym wyzwaniem ENSEMBLE³ jest wykorzystanie technik wzrostu kryształów, jak również opracowanie nowych metodologii wytwarzania nowych zaawansowanych materiałów o unikalnych właściwościach optycznych i elektromagnetycznych, które znajdą zastosowanie w takich dziedzinach jak fotonika, optoelektronika, telekomunikacja, konwersja energii słonecznej oraz lotnictwo.

 

ENSEMBLE³ odpowie na współczesne wyzwania społeczne w Polsce
i Europie, dążąc do opracowania nowej gamy materiałów i technologii dla nowych urządzeń fotonicznych, które mają potencjał rozwoju przemysłu krajowego i europejskiego oraz potencjał podniesienia jakości życia konsumentów, dzięki ich zastosowaniu w przemyśle technologicznym, optoelektronicznym, telekomunikacyjnym i innych dziedzinach gospodarki.

 

Dzięki bliskiej współpracy z przemysłem, przy jednoczesnym zaangażowaniu decydentów i innych grup interesariuszy ENSEMBLE³ wniesie długotrwały wkład zarówno w rozwój regionalnej gospodarki high-tech, jak i w krajowy, i europejski zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.   

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Nauki
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

KRAJOWE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Nauki
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Development of manufacturing technology of a new typeof thermoelectric modules for conversion of low temperatur

Centre of ExcelleNce for nanophotonicS, advancEdMaterials and novel crystal growth-Based technoLogiEsGrant Agreement No. 763798 ENSEMBLE3

NOE: NOvel metamaterials and plasmonic materialsproperties enabled by directional eutectic solidification

Hybrid semiconducting materials for solar energy conversion

ENSEMBLE – ENgineered SElf-organised Multi-componentstructures with novel controllaBLe Electromagnetic functionalitiesContract No. NMP4-SL-2008-213669

prof. Dorota A. Pawlak

prof. Dorota A. Pawlak

prof. Dorota A. Pawlak

prof. Dorota A. Pawlak
prof. Dorota A. Pawlak

02.2016-07.2018

ERA-NETRUS PLUS

UW: 198 661total: <1 000 000

H2020-WIDESPREAD-04-2017-TeamingPhase1

ITME&UW:205 425Total: 400 000

03.2014-02.2017

AFOSR

                            256 322(~220 000 USD)

09.2017-08.2018

2011-2016

Polish-SwissResearchProgramme

                         1 148 000(~1 300 000 CHF)

05.2008-04.2012

EU FP7
                 ITME: 1 058 974Total: 3 899 550

TEAMING  jest jednym z działań w ramach programu ramowego UE Horyzont 2020, którego celem jest inwestycja w potencjał badawczy i innowacyjny Europy,  poprzez wspieranie tworzenia nowych Centrów Doskonałości w partnerstwie z wiodącymi światowymi instytucjami naukowo-badawczymi.

Głównym celem projektu jest utworzenie Centrum Doskonałości ENSEMBLE³, które koncentruje się na osiągnięciu doskonałości badawczej i innowacyjności w dziedzinie technologii opartych na wzroście kryształów, nowych materiałów funkcjonalnych o innowacyjnych właściwościach elektromagnetycznych oraz zastosowaniach w fotonice, optoelektronice i medycynie.

Centrum zabezpieczyło już piętnaście milionów euro finansowania z Unii Europejskiej i pięć milionów euro finansowania od władz krajowych, które sfinansują działalność Centrum do września 2026 roku.

Centrum Doskonałości ENSEMBLE³ powstało we współpracy z renomowanymi instytucjami naukowo-badawczymi z Polski, Niemiec, Włoch i Hiszpanii: Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych Łukasiewicz, Uniwersytetem Warszawskim, Karlsruhe Institute of Technology, Sapienza University of Rome i Nanoscience Research Center nanoGUNE.

 

Celem projektu jest stworzenie autonomicznego Centrum Doskonałości ENSEMBLE³. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

 

  • Uznany w Europie i na świecie potencjał naukowy i innowacyjny w dziedzinie nanofotoniki, zaawansowanych materiałów i nowatorskich technologii opartych na wzroście kryształów.
  • Doskonałość w zakresie kultury badań i innowacji osiągnięta dzięki scisłęj współpracy z partnerami strategicznymi oraz zaangażowaniu grup doradczych.
  • Potencjał wzrostu, gdzie innowacyjne pomysły, technologie i materiały pomogą regionowi mazowieckiemu i Polsce osiągnąć konkurencyjną pozycję w globalnym łańcuchu wartości.
  • Długoterminowa samowystarczalność i trwała doskonałość zapewniona przez stabilne długoterminowe umowy z partnerami strategicznymi, rozwiniętą międzynarodową agendę badawczą i plan stabilności finansowej oparty na współpracy z przemysłem,  administracją publiczną, realizacją projektach badawczych i samofinansowaniu.

INNE PROJEKTY REALIZOWANE LUB ZREALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ PROJEKTOWĄ PROF. DOROTY A. PAWLAK

KRAJOWE

WYBRANE ZREALIZOANE PROJEKTY

MIĘDZYNARODOWE

 

Projekt NCN  SONATA

 

Krystaliczne organiczne polimery porowate konwertujące energię światła w górę

2022/47/D/ST5/01375, kierownik dr Jakub Ostapko, konsorcjum:
3- lider  oraz Instytut Chemii Fizycznej PAN- partner,
Budżet projektu: 1 899 101,00 ( E3 - 1 271 411. ICHF - 627 69) 

 

Umowa nr UMO-2022/47/D/ST5/01375
eng : Crystalline organic porous polymers upconverting light energy

Data rozpoczęcia:
2023-08-04
Data zakończenia:
2026-08-03

 

 

 

 

 

Projekt NCN  OPUS

 

Heterostruktury do ultraszybkich detektorów scyntylacyjnych

 

2022/47/B/ST5/02288, kierownik dr prof. dr hab. inż. Oleg Sidletskiy, konsorcjum:
E3 – lider oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- partner,
Budżet projektu: 1 986 470,00  ( E3 -  1 154 760, UAM  - 831 710) 

 

Umowa nr UMO- 2022/47/B/ST5/02288
eng : Heterostructures for ultrafast scintillation detectors

Data rozpoczęcia: 2023-09-01
Data zakończenia: 2026-08-31