MIĘDZYNARODOWE

WYBRANE ZREALIZOANE PROJEKTY

KRAJOWE

INNE PROJEKTY REALIZOWANE LUB ZREALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ PROJEKTOWĄ PROF. DOROTY A. PAWLAK

TEAMING  jest jednym z działań w ramach programu ramowego UE Horyzont 2020, którego celem jest inwestycja w potencjał badawczy i innowacyjny Europy,  poprzez wspieranie tworzenia nowych Centrów Doskonałości w partnerstwie z wiodącymi światowymi instytucjami naukowo-badawczymi.

Głównym celem projektu jest utworzenie Centrum Doskonałości ENSEMBLE³, które koncentruje się na osiągnięciu doskonałości badawczej i innowacyjności w dziedzinie technologii opartych na wzroście kryształów, nowych materiałów funkcjonalnych o innowacyjnych właściwościach elektromagnetycznych oraz zastosowaniach w fotonice, optoelektronice i medycynie.

Centrum zabezpieczyło już piętnaście milionów euro finansowania z Unii Europejskiej i pięć milionów euro finansowania od władz krajowych, które sfinansują działalność Centrum do września 2026 roku.

Centrum Doskonałości ENSEMBLE³ powstało we współpracy z renomowanymi instytucjami naukowo-badawczymi z Polski, Niemiec, Włoch i Hiszpanii: Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych Łukasiewicz, Uniwersytetem Warszawskim, Karlsruhe Institute of Technology, Sapienza University of Rome i Nanoscience Research Center nanoGUNE.

 

Celem projektu jest stworzenie autonomicznego Centrum Doskonałości ENSEMBLE³. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

 

  • Uznany w Europie i na świecie potencjał naukowy i innowacyjny w dziedzinie nanofotoniki, zaawansowanych materiałów i nowatorskich technologii opartych na wzroście kryształów.
  • Doskonałość w zakresie kultury badań i innowacji osiągnięta dzięki scisłęj współpracy z partnerami strategicznymi oraz zaangażowaniu grup doradczych.
  • Potencjał wzrostu, gdzie innowacyjne pomysły, technologie i materiały pomogą regionowi mazowieckiemu i Polsce osiągnąć konkurencyjną pozycję w globalnym łańcuchu wartości.
  • Długoterminowa samowystarczalność i trwała doskonałość zapewniona przez stabilne długoterminowe umowy z partnerami strategicznymi, rozwiniętą międzynarodową agendę badawczą i plan stabilności finansowej oparty na współpracy z przemysłem,  administracją publiczną, realizacją projektach badawczych i samofinansowaniu.
                 ITME: 1 058 974Total: 3 899 550
EU FP7

05.2008-04.2012

                         1 148 000(~1 300 000 CHF)

Polish-SwissResearchProgramme

2011-2016

09.2017-08.2018

                            256 322(~220 000 USD)

AFOSR

03.2014-02.2017

ITME&UW:205 425Total: 400 000

H2020-WIDESPREAD-04-2017-TeamingPhase1

UW: 198 661total: <1 000 000

ERA-NETRUS PLUS

02.2016-07.2018

prof. Dorota A. Pawlak
prof. Dorota A. Pawlak

prof. Dorota A. Pawlak

prof. Dorota A. Pawlak

prof. Dorota A. Pawlak

ENSEMBLE – ENgineered SElf-organised Multi-componentstructures with novel controllaBLe Electromagnetic functionalitiesContract No. NMP4-SL-2008-213669

Hybrid semiconducting materials for solar energy conversion

NOE: NOvel metamaterials and plasmonic materialsproperties enabled by directional eutectic solidification

Centre of ExcelleNce for nanophotonicS, advancEdMaterials and novel crystal growth-Based technoLogiEsGrant Agreement No. 763798 ENSEMBLE3

Development of manufacturing technology of a new typeof thermoelectric modules for conversion of low temperatur

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Narodowe Centrum Nauki
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

KRAJOWE

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Narodowe Centrum Nauki
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Celem Programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

 w przypadku ENSEMBLE³ jest wsparcie projektu realizowanego w ramach konkursu TEAMING, którego wspólnym celem jest utworzenie nowego ośrodka badawczego, zrzeszającego wybitnych naukowców. Do grudnia 2023 r. zespół będzie prowadził określone w agendzie badania dofinansowanie kwotą 10,8 mln euro.

 

Naukowym i ekonomicznym wyzwaniem ENSEMBLE³ jest wykorzystanie technik wzrostu kryształów, jak również opracowanie nowych metodologii wytwarzania nowych zaawansowanych materiałów o unikalnych właściwościach optycznych i elektromagnetycznych, które znajdą zastosowanie w takich dziedzinach jak fotonika, optoelektronika, telekomunikacja, konwersja energii słonecznej oraz lotnictwo.

 

ENSEMBLE³ odpowie na współczesne wyzwania społeczne w Polsce
i Europie, dążąc do opracowania nowej gamy materiałów i technologii dla nowych urządzeń fotonicznych, które mają potencjał rozwoju przemysłu krajowego i europejskiego oraz potencjał podniesienia jakości życia konsumentów, dzięki ich zastosowaniu w przemyśle technologicznym, optoelektronicznym, telekomunikacyjnym i innych dziedzinach gospodarki.

 

Dzięki bliskiej współpracy z przemysłem, przy jednoczesnym zaangażowaniu decydentów i innych grup interesariuszy ENSEMBLE³ wniesie długotrwały wkład zarówno w rozwój regionalnej gospodarki high-tech, jak i w krajowy, i europejski zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.   

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Horizon 2020
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

Kontakt

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

 

Newsletter