Newsletter

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

Kontakt

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

Surprising Eutectics: Enhanced Properties of ZnO-ZnWO4 from Visible to MIR

22 lutego 2023

Badacze z Centrum Doskonałości E3: Monika Tomczyk, Piotr Piotrowski i Dorota A. Pawlak, we współpracy z zespołem naukowców naszego konsorcjanta - Uniwersytetu Sapienza w Rzymie: Emiliją Petronijevic, Concitą Sibilią, Alessandro Belardinim, Marco Centinim, Grigore Leahu, Roberto Li Votim oraz Marią Cristiną Larciprete zrealizowało badania nad nowymi właściwościami optycznymi samoorganizującego się kompozytu eutektycznego składającego się z równoległych cienkich warstw ZnO (lameli) rozmieszczonych w dielektrycznej matrycy ZnWO4.

 

Wyniki badań zostały opublikowane w artykule zatytułowanym: Surprising Eutectics: Enhanced Properties of ZnO-ZnWO4 from Visible to MIR w czasopiśmie Advanced Materials, który w wersji internetowej można znaleźć pod linkiem:https://lnkd.in/gHdeYbDh

 

W artykule pokazano niezwykłą aktywną i pasywną kontrolę polaryzacji kompozytu ZnO-ZnWO4 w różnych zakresach długości fal; właściwości te są oparte na orientacji kryształów ZnO w odniesieniu do dwuosiowości matrycy ZnWO4. W zakresie widzialnym dla światła niebieskiego emitowanego przez ZnO występuje zależna od polaryzacji luminescencja. Ponadto wskazano na wzmocnienie generacji drugiej harmonicznej kompozytu w odniesieniu do jego składowych, ze względu na warunek dopasowania fazowego. Wreszcie, w obszarze średniej podczerwieni, kompozyt zachowuje się jak metamateriał o silnej zależności od polaryzacji.