Newsletter

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

Kontakt

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

Nowy artykuł w Nature Communications!

06 maja 2024

Grupa prof. Doroty Pawlak w Centrum Doskonałości Ensemble3 prowadziła szeroko zakrojone prace badawcze obejmujące osiągnięcia technologiczne, eksperymentalne i teoretyczne w zakresie inżynierii materiałów, które utworzyły perspektywę stworzenia innowacyjnego źródła światła opartego na kompozycie szklanym o ultraszybkiej i wąskiej, wzmocnionej luminescencji.

Plazmoniczne nanownęki obsadzone kropkami kwantowymi umożliwiają wieloskalowe wzmocnienie światła w materiale, które zostało zbadane eksperymentalnie przez naukowców z Ensemble3,  Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (obecnie Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki) i Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, a teoretycznie przez grupę prof. Ortwina Hessa z Trinity College Dublin.

Te oparte na współpracy badania, obejmujące kilka lat pracy, zostały opublikowane w Nature Communications 2024, 15, 3309 (https://www.nature.com/articles/s41467-024-47539-3).

 

Gratulujemy wszystkim współautorom!

 

Tytuł: Ultrafast photoluminescence and multiscale light amplification in nanoplasmonic cavity glass

Autorzy: Piotr Piotrowski, Marta Buza, Rafał Nowaczyński, Nuttawut Kongsuwan, Hańcza B. Surma, Paweł Osewski, Marcin Gajc, Adam Strzep, Witold Ryba-Romanowski, Ortwin Hess i Dorota A. Pawlak

 

 

Praca ta została dofinansowana przez: grant TEAM/2016-3/29 w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Projekt ENSEMBLE3 (MAB/2020/14) realizowany w ramach Programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz programu Teaming Horyzont 2020 Komisji Europejskiej, Projekt MAESTRO "Materiały plazmoniczne nowej generacji" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (G.A. 2011/02/A/ST5/00471) oraz Science Foundation Ireland (SFI) w ramach grantu nr 18/RP/6236.