Newsletter

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

Kontakt

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

ENSEMBLE³ CZŁONKIEM POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

22 czerwca 2022

W uznaniu osiągnięć w rozwoju nowoczesnego przemysłu i usług, spółka ENSEMBLE³ została przyjęta w skład członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Dyplom członkostwa, w poniedziałek, 20 czerwca wręczył uroczyście przewodniczący Rady Izby, prof. Jerzy Buzek. „Rada i Zarząd Izby docenili dotychczasowe osiągnięcia Spółki ENSEMBLE³ przy tworzeniu Centrum Doskonałości oraz działalność naukową prowadzoną przez Spółkę. Jesteśmy dumni i wyróżnieni tą zaszczytną decyzją władz Izby. Jest to dla nas również zobowiązanie do aktywnego działania na rzecz rozwoju tej bardzo potrzebnej instytucji”- powiedział dyrektor ds. infrastruktury i rozwoju ENSEMBLE³ Waldemar Giersz, który odebrał dyplom.

 

Głównym celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz wszechstronna pomoc jej członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii. „Jesteśmy pewni, że członkostwo w tej prestiżowej Radzie przyniesie nam wiele korzyści – dodaje Waldemar Giersz, i podkreśla, że „z racji uczestnictwa Izby w najbardziej opiniotwórczych, ale też i decyzyjnych gremiach, zyskujemy możliwość uczestnictwa w działaniach inspirujących zmiany stanu prawnego, sprzyjające rozwojowi przedsiębiorców działających w obszarze zaawansowanych technologii i współpracę w tym zakresie z organami władzy i administracji państwowej”.

 

Nawiązanie tak ważnej współpracy pozwala także liczyć na systemowe wsparcie Izby dla innowacyjnych inicjatyw członków, w szczególności przez współdziałanie w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności badawczej, wytwórczej i usługowej w zakresie zaawansowanych technologii, w tym środków z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej. Liczymy także na współpracę w takich obszarach, jak: pomoc we współpracy instytucjami finansowymi, funduszami podwyższonego ryzyka czy wsparcie w promocji wykorzystania wyników badań naukowych w gospodarce i przedsiębiorczości innowacyjnej opartej na osiągnięciach naukowych.