Newsletter

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

Kontakt

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

Doskonałość Naukowa z Horyzontem Europa

31 maja 2023

Podsumowując wydarzenia maja, w których mieliśmy okazję uczestniczyć, nie sposób nie wrócić do jednej z ważniejszych debat, która odbyła się w Warszawie 16 maja, a która była poświęcona instrumentom Horyzontu Europa przeznaczonym dla tzw. krajów wideningowych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz brukselską organizację Science Business. 


Konferencja była okazją, aby przedstawiciele czterech działających w Polsce centrów doskonałości finansowanych w ramach projektu Teaming: SANO, NOMATEN, ENSEMBLE3 oraz RACE, podzielili się doświadczeniem z tworzenia centrów z szerokim audytorium. W wydarzeniu wzięło udział ok. 30. uczestników z 7. krajów. W gronie zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele sektora nauki, przemysłu, władz regionalnych, rządów krajowych i instytucji UE:


•    Komisji Europejskiej – Anna Panagopoulou, Dyrektor ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Innowacji,
•    Parlamentu Europejskiego – dr Ivars Ījabs (poseł do PE),
•    ministerstw nauki: Polski – Mateusz Gaczyński, Słowacji – dr Daniel Straka, Słowenii – Thomaz Boh oraz Rumunii – Adrian Curaj,
•    agencji finansujących badania w Polsce: Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – dr Zofia Sawicka (zastępca dyrektora NAWA), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Kinga Słomińska (zastępca dyrektora ds. działalności programowej),
•    centrów doskonałości: prof. Dorota Pawlak (ENSEMBLE3), prof. Marta Miączyńska (RACE), dr Maciej Malawski (SANO) oraz prof. Paweł Sobkowicz (NOMATEN),
•    sektora nauki: prof. Leszek Kaczmarek (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, dr Siret Rutiku (Uniwersytet w Tartu),
•    biznesu: dr Rita Araujo (Biopolis), Kacper Koniarski (Nevomo), Dariusz Kwieciński (Fujitsu), Katarzyna Pokwicka-Croucher (Ecopolplast), dr Eduardo Silvia (INESC), Marcin Szumowski (Molecure),
•    EIT Health InnoStars: Joanna Broy i Jakub Chwiećko.


Otwarta dyskusja dotyczyła korzyści płynących z instrumentu Teaming oraz przeszkód napotkanych podczas powstawania nowych centrów. Poruszone podczas spotkania zagadnienia będą miały swoją kontynuację w kolejnych debatach organizowanych w ramach cyklu „Doskonałość Naukowa z Horyzontem Europa”. Kalendarium można znaleźć na stronie organizatora:  https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia


Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za udostępnienie zdjęć: NCBR/M. Stawski.