Newsletter

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

Kontakt

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

Directionally Solidified Eutectics Conference – VII

02 czerwca 2023

Cieszymy się, że mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji Directionally Solidified Eutectics Conference (DSEC), która odbyła się w Stambule w Turcji w dniach od 25 do 27 maja 2023 roku.

DSEC to spotkanie czołowych naukowców 🔬 poświęcone badaniom różnych aspektów układów eutektycznych, w tym ocenom termodynamicznym, eksperymentom i modelom krzepnięcia, nowatorskim strategiom przetwarzania i właściwościom fizycznym.

Podczas konferencji naukowcy z naszego zespołu wygłosili wykłady i zaprezentowali swoje badania podczas sesji plakatowych. Oto podsumowanie ich wystąpień:

Wykłady:
Prof. Dorota A. Pawlak omówiła potencjał nowych materiałów fotonicznych umożliwiających wzrost kryształów.
Dr Monika Tomczyk zaprezentowała eutektyczny kompozyt ZnO domieszkowany europem osadzony w matrycy ZnWO4.
Dr Katarzyna Sadecka skupiła się na wytwarzaniu i charakteryzacji wzrostu materiału eutektycznego AIIIBV metodą Bridgmana.
Prof. Andryi Gusak podzielił się swoimi badaniami nad modelami krystalizacji eutektycznej i topnienia w ostrych gradientach stężeń.
Prof. Serhii Lakyza zbadał opis mikrostruktur eutektycznych
Dr Kingshuk Bandopadhyay przedstawił nowatorskie podejście do heterostruktur lamelarnych izolatorów topologicznych poprzez krzepnięcie eutektyczne.
Paweł Polak omówił zastosowanie kryształów hybrydowych NiTiO3/TiO2 do wydajnego magazynowania energii.

Sesje plakatowe:
📈 Anastasiia Titova zaprezentowała swoją pracę dotyczącą atomistycznej symulacji kierunkowego krzepnięcia dwufazowego z cieczy i pary.
Krzysztof Markus skupił się na heterostrukturach eutektycznych izolatorów topologicznych.
Dr Kingshuk Bandopadhyay zaprezentował unikalne czarne eutektyki tlenku tytanu jako nowy materiał optoelektroniczny.
Yaroslav Korol podzielił się spostrzeżeniami na temat dwuetapowej syntezy w fazie stałej struktur eutektycznych w wielowarstwowych układach AI/a-Si.
Dr Katarzyna Sadecka zaprezentowała badania nad zrewolucjonizowaniem nanoskopii wibracyjnej przy użyciu nanodżetów fotonicznych do chemicznego i fazowego mapowania metamateriałów eutektycznych.
Dr Hamid Reza Darabian omówił zastosowania materiałów eutektycznych w technologii 5G.
Katarzyna Kołodziejak przedstawiła pomiary stabilności fotanod SrTiO3-TiO2 do fotoelektrochemicznego rozszczepiania wody.
Prof. Serhii Lakyza zbadał diagram fazowy układu Fe7Se8-Bi2Se3.

 

Streszczenia wystąpień można znaleźć na stronie konferencji pod adresem: https://www.dsec7.org/book-of-abstracts/

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i prezenterom za ich cenny wkład w konferencję Directionally Solidified Eutectics.