Biophotonic Applications
Biophotonic Applications
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

Kontakt

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

 

Newsletter

Grupa ta będzie odpowiedzialna za poszerzenie pola zastosowań materiałów opracowanych w Centrum, w kierunku układów biologicznych. Zademonstrowaliśmy już różne właściwości i funkcjonalności naszych materiałów, od źródeł laserowych dla zastosowań medycznych po wykorzystanie Optycznych Rezonansów Modów Galerii Szeptów (z ang. Whispering Gallery Mode Resonances, WGM). Można je rozwinąć do zastosowań, które będą nowymi pomysłami lidera grupy i jej członków.