Członkowie grupy

dr Katarzyna Sadecka
dr Mohammad Panahi
dr Hamid Reza Darabian
dr Govindan Vadivel
dr Sanjit Saha
dr Kingshuk Bandopadhyay
Prof. Dorota A. Pawlak

Prof. Dorota A. Pawlak, PhD, DSc

Lider grupy

Prezes Zarządu, ENSEMBLE³ sp. z o.o.,  Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Profesor, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

 

DOROTA A. PAWLAK, DAP uzyskała stopień doktora (1999) oraz dr hab. (2013) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Była kierownikiem Zakładu Materiałów Funkcjonalnych w Ł-ITME/Ł-IMiF (ok. 40 osób), kierownikiem Laboratorium Technologii Materiałowych na Wydziale Chemii UW, pierwszym koordynatorem projektu kooperacyjnego NMP FP7 finansowanego ze środków UE w Polsce (5 mln EUR), laureatką dwóch projektów TEAM (FNP), prowadziła projekty finansowane m.in. przez Biuro Badań Naukowych Sił Powietrznych USA. Obecnie kieruje projektami Teaming for Excellence H2020 i MAB (30 mln EUR) oraz jest prezesem zarządu Centrum Doskonałości ENSEMBLE3. DAP pracuje nad wykorzystaniem wzrostu kryształów do nowych koncepcji materiałowych i nanofotoniki. Zaproponowała wykorzystanie technik wzrostu kryształów do otrzymywania metamateriałów i materiałów plazmonicznych, co jest nowatorskim pomysłem.

dr Kingshuk Bandopadhyay

Stypendysta habilitacyjny

Doktorat w School of Physics, IISER Thiruvananthapuram, Indie

Zainteresowania badawcze: Optoelektronika, Scanning Probe Microscopy, Materiały eutektyczne, Tlenki, Izolatory topologiczne.

dr Sanjit Saha

Stypendysta habilitacyjny

Doktorat z Academy of Scientific and Innovative Research (AcSIR), CSIR-CMERI Campus, Indie

 Zainteresowania badawcze: Materiały 2D, Grafen, MXene, Magazynowanie energii, Supercapacitor, Bateria, Elektrochemia, Fotoelektrochemia, Materiał dielektryczny, Materiały eutektyczne.

dr Govindan Vadivel

Stypendysta habilitacyjny

Uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Alagappa, Karaikudi-630 003, Tamilnadu, Indie.

Zainteresowania badawcze: Scyntylatory organiczne, wzrost kryształów z roztworu i stopu, Fotokataliza, Chalkogenidy metali, synteza nanocząstek Plazmonika, bezpośrednie domieszkowanie nanocząstek, metoda mikrociągania oraz wytwarzanie i ewaluacja światłowodów.

dr Katarzyna Sadecka

Stypendystka habilitacyjna

Uzyskała doktorat w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Warszawa, Polska

Zainteresowania badawcze: Materiały eutektyczne, plasmonika, fotonika

dr Hamid Reza Darabian

Stypendysta habilitacyjny

Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Federalnym w Juiz de Fora, Brazylia

Zainteresowania badawcze: Materiały optyczne, szkła optyczne domieszkowane nanocząstkami metali i pierwiastkami ziem rzadkich, Spektroskopia optyczna, Spektroskopia ultraszybka.

dr Mohammad Panahi

Stypendysta habilitacyjny

Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Koç, Turcja

 

Zainteresowania badawcze: Materiały 2D, Nauka o powierzchni, Materiały eutektyczne, Fotoelektrochemia.

Grupa jest odpowiedzialna za rozwój nowatorskich technologii materiałowych, takich jak kierunkowa krystalizacja materiałów eutektycznych, warstwy eutektyczne, bezpośrednie domieszkowanie nanocząstkami, kierunkowa krystalizacja organicznych i nieorganicznych monokryształów i kompozytów, a także za wszelkie niezbędne prace rozwojowe. Grupa opracowuje materiały zgodnie z konkretnymi potrzebami/właściwościami/funkcjonalnościami i aplikacjami, nad którymi pracują/wyszukują inne grupy, włączając w to grupy aplikacyjne oraz grupy teoretyczne i charakteryzujące. Ta grupa będzie również grupą opracowującą nowe materiały i proponującą potencjalne nowe pomysły badawcze i kierunki na podstawie tych materiałów.

Functional Materials Technology
Functional Materials Technology
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

Kontakt

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

 

Newsletter