Dr.  Teresa Gatti

dr  Teresa Gatti

Starsza badaczka

 

Teresa Gatti posiada tytuł magistra chemii na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech (2008) oraz doktorat z zakresu Inżynierii Materiałowej na Politecnico di Milano, Włochy (2014). Po stażu habilitacyjnym na Wydziale Nauk Chemicznych Uniwersytetu w Padwie (Włochy), od 2019 r. została kierownikiem młodszej grupy badawczej w Centrum Badań Materiałowych Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy). Od stycznia 2022 r. jest również stowarzyszonym Starszym Badaczem w Centrum Doskonałości E3 Centre of Excellence.
Jest laureatką projektu ERC Starting Grant 2021 JANUS BI. W ramach tego projektu będzie pionierem metody syntezy materiałów Janus 2D działających w pełni w fazie ciekłej, poprzez wykorzystanie eksfoliacji materiałów warstwowych w fazie ciekłej oraz koncepcji wywodzących się z asymetrycznej syntezy organicznej. Wysoce asymetryczne nanomateriały zostaną wykorzystane do zastosowań związanych z konwersją energii świetlnej, takich jak fotowoltaika i fotokataliza.
Teresa Gatti jest również głównym badaczem i liderem WP w projekcie H2020 FET-Proactive LIGHT-CAP. Projekt ten ma na celu stworzenie fotokondensatorów i fotobaterii, w których aktywnymi formami są materiały niskowymiarowe (nanokryształy 0D i materiały 2D).
Zainteresowania badawcze doktor Gatti obejmują produkcję, przetwarzanie i zastosowanie w urządzeniach optoelektronicznych różnych powstających materiałów półprzewodnikowych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków opartych na elementach niekrytycznych i charakteryzujących się niskim wpływem na środowisko.

 

Dr.  Elena Voloshina

dr  Elena Voloshina

Starsza badaczka

 

Elena Voloshina uzyskała tytuł doktora chemii na Uniwersytecie Państwowym w Rostowie w Rosji (2001). Była zatrudniona jako pracownik naukowy na Uniwersytecie RWTH Aachen, w Niemczech (2002-2004), Instytucie Maxa Plancka fizyki układów złożonych w Dreźnie, w Niemczech, 2004-2008), Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, w Niemczech (2008-2012) oraz na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, w Niemczech (2013-2017). Od 2017 roku jest profesorem fizyki na Uniwersytecie w Szanghaju, w Chinach. Od czerwca 2021 r. jest również starszym badaczem w Centrum Doskonałości E3.
 
Jej zainteresowania badawcze dotyczą obliczeniowej nauki o materiałach, fizyki ciała stałego oraz nauki o powierzchni. Jej obecne badania koncentrują się na odkrywaniu nowych materiałów i heterostruktur 2D, badaniu ich unikalnych cech oraz poszukiwaniu sposobów racjonalnego kontrolowania i dostrajania ich właściwości w celu spełnienia wymagań określonych zastosowań.

 

 

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

Kontakt

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

 

Newsletter

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en