Ostatnie publikacje:

1. L.Jia, J. Zhu, Y. Boyaryntseva, I. Gersymov, B. Grynyov, O. Sidletskiy, Effect of Carbon Doping on F-Type Defects in YAG and YAG:Ce Crystals, Phys. Status Solidi B 2021, 2100325. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssb.202100325

2. Gorbenko, V.; Witkiewicz-Łukaszek, S.; Zorenko, T.; Syrotych, Y.; Mares, J.A.; Kucerkova, R.; Nikl, M.; Sidletskiy, O.; Fedorov, A.; Zorenko, Y. Development of Composite Scintillators Based on the LuAG: Pr Single Crystalline Films and LuAG:Sc Single Crystals. Crystals 2021, 11, 846. https://doi.org/10.3390/cryst11080846

Badania prowadzone w ramach grupy opierają się na ponad 30-letnim doświadczeniu w technologii krystalizacji monokryształów tlenkowych. Grupa zajmuje się otrzymywaniem i badaniem nowych monokryształów i technologii do ich wytwarzania, a także współpracuje z innymi grupami w celu wykorzystania materiałów do nowych zastosowań. Posiadamy doświadczenie w zakresie otrzymywania materiałów krystalicznych w zastosowaniu jako: aktywne materiały laserowe – w szczególności materiały laserowe do bliskiej podczerwieni, dla mikrolaserów i laserów o szerokim spektrum emisyjnym (1-3 μm), materiały nieliniowe dla generacji drugiej harmonicznej, kryształy jako modulatory pasywne, materiały podłożowe, materiały piezoelektryczne, ferroelektryki relaksory, nowe materiały scyntylacyjne do tomografów PET i PEM, materiały na izolatory optyczne.

Grupa monokryształów tlenkowych kierowana przez prof. Olega Sidletskiy'ego ma za zadanie zapewnienie syntezy i charakterystyki nowych materiałów do zastosowań scyntylacyjnych i laserowych oraz opracowanie innowacyjnych technologii wzrostu, które pozwolą na optymalizację kosztów produkcji kryształów i ułatwienie transferu technologii do przemysłu.

 

Zgodnie z priorytetami ENSEMBLE³, grupa kryształów tlenkowych koncentruje prace badawcze na 2 obszarach:
2.1. Innowacyjne technologie wzrostu kryształów w celu optymalizacji kosztów produkcji; 
2.2. Nowe materiały tlenkowe o zwiększonej wydajności.

 
 
 
 

 

Oxide Single Crystals
Oxide Single Crystals
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

Kontakt

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

 

Newsletter

Prof. Oleg Sidletskiy 

Lider grupy

 

Prof. Sidletskiy uzyskał stopień doktora w dziedzinie fizyki kryształów molekularnych i ciekłych w Instytucie Monokryształów NAS na Ukrainie w 2004 roku, habilitację na kierunku Inżynieria Materiałowa w 2018 roku, a tytuł profesora w roku 2020 w Instytucie Materiałów Scyntylacyjnych NAS na Ukrainie. Jego podstawowe zainteresowania badawcze obejmują chemię, fizykę i technologię wzrostu kryształów oraz rozwój materiałów scyntylacyjnych. Opublikował 124 artykułów, artykułów przeglądowych oraz rozdziałów w książkach oraz ponad 1100 cytowań iw bazie Scopus (h=17).

 

 

 

Poszukujemy badacza postdoc w grupie Monokryształów Tlenkowych, który będzie odpowiedzialny za:

- Rozwój i charakteryzację materiałów tlenkowych do zastosowań scyntylacyjnych, laserowych, innych;
- Wdrażanie nowych pomysłów do dziedziny;
- Rozpowszechnianie wyników badań wśród opinii publicznej i społeczności naukowej.